Termograafia ehk termopildistamine

Mis see on?

Termograafia on hoonete ja esemete pinnatemperatuuride mõõtmine ning pildistamine termokaameraga. Tulemuse analüüsimiseks on erineva temperatuuriga piirkonnad värvitud eri värvi. 

Milleks seda vaja on?

Tänu termopildistamisele, on võimalik koguda infot hoone või eseme soojustehnilisest olukorrast. 

Termokaamera abiga saab kontrollida hoone välispiirete ning kõikvõimalike liitekohtade soojapidavust.

Termograafia tulemusena võime avastada kõige traditsioonilisema probleemi – soojalekkeid. Samuti on võimalik leida niiskuskahjustusi, õhulekete asukohti ja külmasildu. 

Teostame elektrikilpide ülevaatust ning on võimalik leida põrandküttetorude ja kaablite asukohad.

Energiamärgis

Mis see on?

Energiamärgis on hoone dokument, mis näitab, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. 

Hooneid on võimalik reastada energiakasutuse näitajate põhjal, nii nagu ka kodumasinaid ( pesumasinad jt.)

Et väljastada hoonele energiamärgis, arvutatakse see energiatõhususarvu alusel. 

Energiamärgise klasse tähistatakse tähtedega, A kuni G`ni.

Klass A on kõige väiksema energiatõhususega hoone, klass B aga näitab suurema tarbimisega hoonet jne. 

 

Milleks seda vaja on?

Tänu energiamärgisele, on võimalik võrrelda, kas ruutmeetri kohta kulutab hoone rohkem või vähem energiat köetava pinna kohta, kui teised hooned.

 

NB: Kui hoone energiamärgis algab märgist alates D või on madalam, siis tasub juba tellida energiaaudit ning planeerida energiasäästumeetmete rakendamist – näiteks on võimalik energiakuludelt kokkuhoida ning energiamärgist parandada meie poolt pakutavate 3M kiledega. 

Hinnakiri

Termopildistamine, termograafia, energiaklass, Privaatsuskiled, Päikesekaitsekiled, Toonkile, Klaaspakett hind, Päikest peegeldavad kardinad, Akende kiletamine Tartus, Privaatsus aknakile, Energiasääst, Rulood Tartu, Rulood akna külge